Yedekleme Arşivleme

Veri yedeklemesi (Backup), veri yaşam döngüsünün en önemli aşamasıdır. Hangi verinin hangi sıklık ve yöntemle yedekleneceği, yedeklenen verinin hangi koşullarda saklanacağı doğru bir şekilde belirlenmelidir. Yedeklerden geri dönüş senaryolarının iyi planlanması gereklidir. Doğru bir yedekleme teknolojisi geridönüş senaryolarının başarısını belirler.

Yedekleme Arşivleme:

Yedekleme/Arşivleme Hizmetleri ile yaşanabilecek felaketlerde zaman, maliyet ve veri kayıplarını önleyin.
Firmalarda her geçen gün veri miktarının artması ve bu verilerin kurumsal süreçlerde önemli bir rol oynaması mevcut/potansiyel risklere karşı önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır.

İş sürekliliğinin sağlanması açısından verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı olarak tekrar kullanılabilmeleri doğru teknolojilerin seçilmesi, kurulumu ve yönetilmesi ile mümkündür.
BNV Bilişim firmaların yedekleme planları doğrultusunda analiz çalışmaları yaparak projeler oluşturmakta ve projelerin uygulanmasını sağlamaktadır.

BNV Bilişim Yedekleme/Arşivleme hizmetlerinin müşteriler için yararları;
– Veri güvenliğinin sağlanması,
– İş sürekliliği sağlanması,
– Finansal kayıpları önler,
– Operasyonel bilgi kayıplarını önler

Arşivleme (Archieving), verinin uzun süreli saklanması çözümüdür. Eski veritabanları, kullanımda olmayan dosyalar, yazışmalar, çizimler, mailler vb gibi aktif kullanımda olmayan veriler için uygun bir tekniktir. Arşivleme, her yıl katlanarak artan veri kapasitesini yönetebilmenin de en pratik yöntemidir. Verinizin operasyonel verimliliği için sizlere dünya lideri EMC DataDomain Archiver, EMC Rainfinity, EMC SourceOne ve Symantec Enterprise Vault çözümlerini sunuyoruz.

Symantec NetBackup
Symantec Backup Exec
Symantec Enterprise Vault

EMC Networker, CA Brightstor, Symantec Backup Exec, HP DataProtector, Veeam Backup & Replication ve Microsoft DPM ürünlerinde kurulum, destek, danışmanlık hizmetlerimiz ile her ölçekteki ihtiyaca cevap vermekteyiz.