Sunucu & Veri Depolama

Sunucu / Veri depolama:
En değerli veri kaynaklarımız olan fiziksel sunucular ve bunlara bağlı veri depolama alanları, teknolojinin büyümesi ve operasyon büyüklüğüne göre zaman içerisinde büyümekte buna bağlı olarak verilerin güvenliği, sunucuların yönetimsel olabilmesi için BNV Bilişim olarak bu süreçlerin kesintisiz ilerlemesini ve daha basit yönete bilir hale gelmesinde profesyonel çözümler üretiyor.

Sunucu Çözümleri:
Sunucu konsolidasyonu
Merkezi dosya e-mail ve uygulama paylaşımı
Sunucu güvenliği ve konsolidasyon
Sunucu kaynak verimliliği analizi
Sanaldan fiziksele fizikselden sanala sunucu dönüştürme
Merkezi veri koruma, veri güvenliği ve kullanıcı yönetimi
Uygulama sürekliliği
İş sürekliliği
Felaket kurtarma
Yerel ya da uzak ofislere sistem / veri replikasyonu
Veritabanı yük dengeleme
Multimedia tasarım için paralel bilgi işleme
Bilimsel hesaplamalar için yüksek performanslı bilgi işleme

Veri Depolama Çözümleri:
Veri depolamada sanallaştırma ile donanım yatırımını koruma
Sunucu sanallaştırma ile ortak donanım kaynak kullanımı
Veri depolama konsolidasyonu
Merkezi veri replikasyonu ve otomasyonu
Ortak veri yönetimi ve merkezi kapasite planlama olanağı
Farklı işletim sistemlerine yönelik ortak dosya paylaşımı
SSD, FC/SAS/SATA HDD ve Tape’lerle çok katmanlı hiyerarşik veri depolamayla kapasite yatırımı tasarrufu
Özel yönetim yazılımlarıyla veri yönetim basitleştirme ve altyapı yönetim optimizasyonu
Dosya, e-mail ve veri tabanı arşivleme ile sunucu performans ve veri depolama kapasite optimizasyonu
Yerelde yüksek performanslı SAS ve FC SAN, yerelde ucuz ve uzak ofislerdeki sunucular için IP SAN, ve büyük veri merkezleri için FcoE LAN/SAN entegrasyonu altyapı seçenekleri
Diske yedekleme ile yüksek performanslı veri kurtarma ve zaman tasarrufu
Kaynak ve hedef tekilleştirme yöntemleriyle ile diske yedeklemede kapasite tasarrufu, ağ kullanımı ve işlemci yükü optimizasyonu
Uzak ofislere veri replikasyonu için veri sıkıştırmayla ağ optimizasyonu
Yüksek performanslı dosya paylaşımı ve video yayın altyapısı
Farklı markalı veri depolama sistemleri arasında heterojen veri replikasyonu
Merkezi tıbbi görüntü depolama ve arşivleme
Çok sunucu arasında tek kopyadan ortak veri paylaşımı