Alt Yapı & Yapısal Kablolama Hizmetleri

Alt Yapı & Yapısal Kablolama Hizmetleri:
BNV Bilişim BT ihtiyaçları doğrultusunda mevcut alt yapı ve sistemleri, daha performanslı, genişleyebilir ve kolay yönetilebilir ağ alt yapıları haline getirmektedir. Kurumsal iletişimin omurgasını oluşturan Yerel Alan Ağları (LAN – Local Area Network) ve Geniş Alan Ağları (WAN – Wide Area Network) konusunda uçtan uca hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda,

Bakır Kablolama Ürün ve Çözümleri
Fiber Kablolama Ürün ve Çözümleri
Kabinet Ürün ve Çözümleri
Elektrik Kablolama Ürün ve Çözümleri
• Optik ağ tasarımı
• İletişim altyapısı optimizasyonu
• Kablosuz ağ kurulumu
• Kurumsal ağ güvenliği
• Çoklu hizmet ağlarının oluşturulması (veri, ses ve görüntü için optimize edilmiş ağların tasarlanması)
Kurumsal Yerel Ağ yapısının entegrasyonu (LAN)
Kurumsal Geniş Alan ağ yapısının entegrasyonu (WAN)
Trafik Yönetimi
IP Adres Yönetimi
İletişim Çözümleri
Performans Analizi
Kurumsal Ağ yönetimi
Kablosuz (Wireless) çözümleri
Ses ve Veri Entegrasyonu
Haritalama,
Geniş alan ağ çözümleri

Yapısal kablolama kritik iş uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması ve altyapıdaki sistemlerin haberleşmesi açısından çok önemlidir.

Yapısal Kablolama Yerel Alan Ağları (LAN – Local Area Network) ve Geniş Alan Ağları (WAN – Wide Area Network), Kablosuz Network çözümleri sunulmaktadır.